Trung Quốc xử phạt mại dâm đồng tính nam như gái bán dâm

Trung Quốc xử phạt mại dâm đồng tính nam như gái bán dâm
 - Hồi năm 2001, Bộ Y tế Trung Quốc rút đồng tính khỏi danh sách bệnh thần kinh và những chiến dịch tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS sau này ...