Tự ý dùng kháng sinh còn 'nguy hiểm hơn cả HIV'

Tự ý dùng kháng sinh còn 'nguy hiểm hơn cả HIV'
 - Tự ý dùng kháng sinh còn 'nguy hiểm hơn cả HIV' ... quả nghiêm trọng hơn cả HIV/AIDS khi cơ thể người có vi khuẩn kháng thuốc không còn đáp ứng ...