Đức Giáo Hoàng xin lỗi về các vụ tai tiếng mới đây của Giáo hội

Đức Giáo Hoàng xin lỗi về các vụ tai tiếng mới đây của Giáo hội
 - đồng tính, giới thiệu người bạn trai đồng tính của ông với truyền thông báo chí, và cực lực phản đối quan điểm của Giáo hội về quan hệ đồng tính.