Vạch trần các lang băm Trung Quốc lừa đảo chữa bệnh đồng tính

Vạch trần các lang băm Trung Quốc lừa đảo chữa bệnh đồng tính
 - Theo một báo cáo điều tra của Trung tâm LGBT Bắc Kinh, gần 1/10 trong tổng số 1.600 người được hỏi đã tìm đến những biện pháp chữa trị “chuyển ...