Vatican sa thải linh mục đồng tính

Vatican sa thải linh mục đồng tính
  - Cha Krzytof Charamsa cuối tuần qua bị sa thải sau khi tuyên bố giới tính của mình, tòa thánh Vatican nói nguyên nhân là do thời điểm ông công khai.