Xây dựng môi trường làm việc không phân biệt đối xử người đồng tính

Xây dựng môi trường làm việc không phân biệt đối xử người đồng tính
 - Ông Boris O. Dittrich, giám đốc ủng hộ về chương trình người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) thuộc Tổ chức Human Rights Watch cũng ...