Đa số phụ nữ có xu hướng lưỡng tính và đồng tính

Đa số phụ nữ có xu hướng lưỡng tính và đồng tính
 - 74% phụ nữ tự cho mình dị tính bị cả nam lẫn nữ "mê hoặc".Trong khi đó, các đồng tính nữ phản ứng khá giống với đàn ông khi chỉ chú ý đến hình ...