Đàn ông đồng tính Pháp được hiến máu sau 30 năm bị cấm

Đàn ông đồng tính Pháp được hiến máu sau 30 năm bị cấm
 - Bộ trưởng Bộ Y tế nước này là Marisol Touraine đã cho phép người đồng tính được hiến máu sau khi phản đối gay gắt quan niệm toàn bộ "thế giới ...