Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và dự phòng lây nhiễm HIV

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và dự phòng lây nhiễm HIV
 - Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS diễn ra từ nay đến ngày 10-12-2015 với chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch ...