Bạn trẻ LGBT kể lại chuyện "come out" đầy khó khăn và nước mắt

Bạn trẻ LGBT kể lại chuyện "come out" đầy khó khăn và nước mắt
 - Những dòng mô tả trên chỉ là một phần nào đó cảm giác của các bạn LGBT từ lúc biết mình "khác biệt" cho tới khi quyết định come out. Đó chính xác ...