Biểu tình phản đối Giáo Hội Mormon về hôn nhân đồng tính

Biểu tình phản đối Giáo Hội Mormon về hôn nhân đồng tính
 - Một nhóm khoảng 50 nhà tranh đấu cho quyền lợi người đồng tính (LGBT) tại Utah, vào hôm Chủ Nhật, đã mở một cuộc biểu ...