Bộ Y tế triển khai thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng

Bộ Y tế triển khai thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng
 - Cán bộ y tế của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Ninh Bình lấy mẫu máu xét nghiệm HIV/AIDS cho khách hàng.