Cặp đồng tính Mỹ không được kết hôn vì là 'cha con'

Cặp đồng tính Mỹ không được kết hôn vì là 'cha con'
 - Theo The Sun, cặp đồng tính quyết định nhận nhau làm cha con vì để tránh gặp phải rắc rối nào về quyền thừa kế cũng như được nhận các quyền và ...