Chữa “bệnh đồng tính” bằng trừ tà và sốc điện

Chữa “bệnh đồng tính” bằng trừ tà và sốc điện
 - Vừa qua, truyền thông Trung Quốc và quốc tế vạch trần liệu pháp chữa “bệnh đồng tính” dị thường bằng trừ tà và sốc điện đang phổ biến ở quốc gia ...