CNVC-LĐ ngành Y tế thi tìm hiểu HIV/AIDS

CNVC-LĐ ngành Y tế thi tìm hiểu HIV/AIDS
 - Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS, Công đoàn ngành Y tế TP HCM tổ chức hội thi “Ngành Y tế với hoạt động phòng chống HIV/AIDS” ...