Công khai danh tính người mua dâm: Còn vợ con, cha mẹ họ thì sao?

Công khai danh tính người mua dâm: Còn vợ con, cha mẹ họ thì sao?
 - Khi đề xuất trên được thông báo rộng rãi, phần lớn phụ nữ rất đồng tình. Tuy nhiên, cánh đàn ông có vẻ như không được thoải mái cho lắm. Về quan ...