Cộng đồng LGBT Sài Gòn mưa to vẫn xuống đường ăn mừng

Cộng đồng LGBT Sài Gòn mưa to vẫn xuống đường ăn mừng
 - Đây có thể coi như lời khẳng định cho khát khao bình đẳng của cộng đồng LGBT ở Việt Nam, sau khi được Quốc hội chính thức hợp pháp hoá việc ...