Cuộc sống bị hắt hủi của những người song tính trên thế giới

Cuộc sống bị hắt hủi của những người song tính trên thế giới
 - Xã hội đang dần có cái nhìn thiện cảm hơn với cộng đồng LGBT, nhưng những chàng trai song tính vẫn mang trong lòng một nỗi khổ khó giãi bày.