Cuộc sống hứa chia đều nhau...

Cuộc sống hứa chia đều nhau...
 - Hôm nay là một ngày vui của cộng đồng LGBT Việt Nam khi mà quyền chuyển đổi giới tính đã chính thức được công nhận trong Bộ luật Dân sự sửa ...