Durex giới thiệu biểu tượng cảm xúc “bao cao su” khi nhắn tin

Durex giới thiệu biểu tượng cảm xúc “bao cao su” khi nhắn tin
 - đối thoại và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng bao cao su để tránh lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục và HIV, AIDS.