Đề xuất mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS

Đề xuất mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS
 - Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 và công bố sự kiện 100.000 ...