Facebook cho phép sử dụng tên giả trở lại vào tháng 12 tới

Facebook cho phép sử dụng tên giả trở lại vào tháng 12 tới
 - Bằng cách ép chúng tôi phải sử dụng tên thật, những nạn nhân của sự kỳ thị đồng tính, nó đã mở ra cánh cửa cho sự thù ghép, quấy rối và bạo lực".