Hàng ngàn người diễu hành khắp đường phố trong lễ hội đồng tính Hồng Kông

Hàng ngàn người diễu hành khắp đường phố trong lễ hội đồng tính Hồng Kông
 - Cuối tuần qua, hàng ngàn người đã diễu hành khắp đường phố Hồng Kông nhằm ủng hộ quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT (Đồng tính, song ...