Hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS bằng nguồn lực của nhà nước

Hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS bằng nguồn lực của nhà nước
 - Theo báo cáo của Ủy ban Phòng, chống AIDS TP Hồ Chí Minh, tính từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên vào tháng 12 năm 1990 đến hết tháng 6 /2015, ...