Ireland chính thức đưa hôn nhân đồng giới vào luật

Ireland chính thức đưa hôn nhân đồng giới vào luật
 - Ireland đã thông qua luật kết hợp dân sự dành cho các đôi đồng tính vào năm 2010 với một số quyền tương tự như các đôi vợ chồng dị tính.