Johnny Depp không bất ngờ về giới tính của con gái

Johnny Depp không bất ngờ về giới tính của con gái
 - đã hé lộ một phần giới tính của mình khi tham gia dự án Self Evident Project dành cho những người thuộc nhóm LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam ...