Mẹ 72 tuổi lặn lội đi tìm chân lý cho con trai đồng tính

Mẹ 72 tuổi lặn lội đi tìm chân lý cho con trai đồng tính
 - Trái lại, trong cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính, chuyển giới) ở Việt Nam, có một bà mẹ đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, góa chồng từ sớm, ...