Nam quan hệ tình dục đồng giới nhiễm HIV cao hơn nữ bán dâm

Nam quan hệ tình dục đồng giới nhiễm HIV cao hơn nữ bán dâm
 - Đáng chú ý, nếu như tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm phụ nữ mại dâm chỉ là 3,7% thì ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới có tỷ lệ nhiễm đến 12,7%.