Nga thử nghiệm ba loại vaccine ngừa HIV

Nga thử nghiệm ba loại vaccine ngừa HIV
 - Nga thử nghiệm ba loại vaccine ngừa HIV ... 3 loại vaccine ngừa virus Hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS) đã chứng tỏ được tính chất an toàn, ...