Ngổn ngang câu hỏi về chuyển giới

Ngổn ngang câu hỏi về chuyển giới
 - Trước hết, tôi xin chúc mừng cộng đồng người chuyển giới (LGBT) và gia đình của họ. Tôi đã tiếp xúc với đại diện của cộng đồng này và hiểu họ cần ...