Người chuyển giới hân hoan vì được luật pháp công nhận

Người chuyển giới hân hoan vì được luật pháp công nhận
 - Theo người đại diện cho cộng đồng LGBT, việc Quốc hội cho phép chuyển giới tính mở ra sự bình đẳng và công bằng xã hội, điều mà những người ...