Nhà báo đừng gọi chúng tôi là bị đồng tính!'

Nhà báo đừng gọi chúng tôi là bị đồng tính!'
 - Đó là góp ý của một số bạn là người đồng tính, song tính hoặc chuyển giới (gọi tắt là LGBT) tại buổi chia sẻ kiến thức về LGBT do Trung tâm ...