Những bộ phim Việt gây ấn tượng mạnh với người xem

Những bộ phim Việt gây ấn tượng mạnh với người xem
 - Cô đã theo và ghi nhận lại hành trình của một đoàn hát hội chợ mà trong đó, chiếm đa số là người đồng tính. Trưởng đoàn là Bích Phụng, một người ...