Những câu chuyện đằng sau "động" bán dâm đồng tính

Những câu chuyện đằng sau "động" bán dâm đồng tính
 - Làm trong nhà hàng một thời gian, quen và kết nối được với mấy mối cũng là người đồng tính để cặp bồ. Nhưng qua tuổi 30, không còn "bắp non ngọt nước" nữa, Hải đành phải dạt ra đường để bắt khách.