Ông Obama lên trang bìa tạp chí cho người đồng tính

Ông Obama lên trang bìa tạp chí cho người đồng tính
 - Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ xuất hiện trên trang bìa tạp chí Out số ra mới nhất, trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên có mặt trên bìa một tạp chí dành ...