Sao nam nhiễm HIV có nguy cơ lây cho nhiều bạn gái nổi tiếng

Sao nam nhiễm HIV có nguy cơ lây cho nhiều bạn gái nổi tiếng
  - Johnson, cho biết: "Đôi khi bạn sẽ thật gây thơ khi nghĩ rằng "chỉ có những người đồng tính mới có có thể bị AIDS, nó sẽ không xảy ra với tôi. Và tôi ở ...