Thuốc ARV điều trị HIV từ quỹ bảo hiểm y tế

Thuốc ARV điều trị HIV từ quỹ bảo hiểm y tế
 - Theo Luật Bảo hiểm y tế, thuốc ARV và một số dịch vụ khám, chữa bệnh khác đối với bệnh nhân HIV/AIDS được đưa vào diện chi trả của bảo hiểm y ...