Tiết lộ danh tính nam diễn viên nhiễm HIV chấn động Hollywood

Tiết lộ danh tính nam diễn viên nhiễm HIV chấn động Hollywood
  - Sau đồn đoán thì hôm nay, danh tính của nam diễn viên nhiễm HIV đã ... Thậm chí, ông cũng có quan hệ đồng tính với các công sự, bạn bè là nam.