Toàn quốc có hơn 250.000 người nhiễm HIV/AIDS

Toàn quốc có hơn 250.000 người nhiễm HIV/AIDS
 - Đây là chủ đề của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 vừa được Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và ...