TPHCM phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống AIDS

TPHCM phát động Tháng hành động Quốc gia phòng, chống AIDS
 - TPHCM vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 nhân ngày Thế giới phòng chống ...