Triển khai thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng

Triển khai thí điểm tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng
 - Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết: Do kinh phí bị cắt giảm, các mô hình tư vấn xét nghiệm truyền thống ngày càng khó khăn và tỷ lệ xét ...