Đức loại bỏ ứng viên được đề cử tham gia cuộc thi Eurovision năm 2016

Đức loại bỏ ứng viên được đề cử tham gia cuộc thi Eurovision năm 2016
 - Anh không hề mang tư tưởng phân biệt chủng tộc hay kỳ thị người đồng tính” - Thomas Schreiber, Giám đốc điều hành của ARD tuyên bố. “Rõ ràng ...