Vượt qua nỗi đau...

Vượt qua nỗi đau...
 - Họ là những đồng đẳng viên tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Âm thầm và lặng lẽ, đều đặn hàng tuần họ lại dành thời gian rảnh rỗi để đi nhặt ...