Xóa vách ngăn với cộng đồng LGBT

Xóa vách ngăn với cộng đồng LGBT
 - Xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và diễn đàn của những ngày này là hình ảnh các bạn trẻ nói chung và cộng đồng LGBT tại Hà Nội, ...