Ý: Học sinh mắc AIDS không được nhập học, gia đình "cầu cứu" Bộ trưởng

Ý: Học sinh mắc AIDS không được nhập học, gia đình "cầu cứu" Bộ trưởng
 - cứ về sự lây nhiễm AIDS". Họ cũng cho rằng theo luật của Ý, bệnh nhân HIV/AIDS được bảo vệ khỏi tình trạng kỳ thị tại nơi làm việc và trường học.