11 giải thưởng trong ngày hội Tôn vinh sự đa dạng 2015

11 giải thưởng trong ngày hội Tôn vinh sự đa dạng 2015
 - Mười một hạng mục giải thưởng tôn vinh những cá nhân và tổ chức hoạt động tích cực trong cộng đồng LGBT (đồng tính-song tính-chuyển giới) ...