2015, cột mốc của những thay đổi lịch sử với cộng đồng LGBT

2015, cột mốc của những thay đổi lịch sử với cộng đồng LGBT
 - Ngày 26/06 được xem là thời khắc lịch sử với cộng đồng LGBT trên toàn thế giới khi Mỹ – cường quốc thế giới chính thức công nhận hôn nhân đồng ...