5 đặc điểm nhận dạng một 'hủ nữ' chính hiệu

5 đặc điểm nhận dạng một 'hủ nữ' chính hiệu
 - Tích cực tham gia các sự kiện, hoạt động của cộng đồng LGBT nhằm mục đích ủng hộ LGBT. 2. Thích trai đẹp theo một cách rất riêng ...