Các cặp vợ chồng đồng tính ở Victoria được phép nhận con nuôi

Các cặp vợ chồng đồng tính ở Victoria được phép nhận con nuôi
 - Các cặp vợ chồng đồng tính ở Victoria sẽ được phép nhận con nuôi, thế nhưng các tổ chức tôn giáo vẫn có quyền từ chối cho những gia đình như thế ...