Cần nhìn trực diện vào cách hiểu về giới

Cần nhìn trực diện vào cách hiểu về giới
 - Một báo cáo về đời sống của LGBT tại châu Á năm 2014 do USAID và UNDP phối hợp thực hiện cho thấy phần lớn các đơn vị y tế tại Việt Nam vẫn ...